Paspoort werkgeluk

Hoe krijgt u bevlogen en betrokken mensen?

 

Van werkgeluk naar succesvolle bedrijfsvoering

Onderzoek wijst uit dat er nog steeds veel mensen ongemotiveerd en weinig betrokken aan het werk zijn. Vooral omdat hun talenten onvoldoende benut worden. Dit met een hoog ziekteverzuim en burn-outs/bore-outs tot gevolg. Niet voor niks is er vandaag de dag veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid binnen organisaties. Hoewel we van mening zijn dat medewerkers zelf aan het stuur zitten van hun ontwikkeling en hun werkgeluk, is het belangrijk dat organisaties het klimaat en de mogelijkheden bieden om hier invulling aan te geven. Er is een rechtstreeks verband tussen tevreden en gelukkig personeel en het succes van een organisatie zoals productiegroei, omzetgroei, winstgroei en hogere klanttevredenheid.

 

Investeer in uw business en bouw aan uw mensen

Bent u één van die werkgevers die graag uw mensen elke dag ziet binnenkomen met een energieke tred, een sprankelende blik en vol plezier de computer opstarten. Dit terwijl ze koffie halen, een oprecht gesprek met collega’s voeren om daarna bevlogen aan het werk te gaan? Wordt u ook graag onderbroken in uw werk door oplossingsgericht denkende mensen die enthousiast innovatieve ideeën delen, die met u meedenken en betrokken zijn bij uw collega’s en uw bedrijf? Bent u degene die in de pauze graag aan tafel aansluit bij uw mensen die plezier hebben met elkaar, over hun werk en uitdagingen praten en trots zijn dat ze meewerken aan het succes van uw bedrijf. Dan bent u het voorbeeld van een bedrijf dat investeert in menselijk kapitaal en daardoor een succesvol bedrijf heeft. Uw mensen moeten niet naar het werk maar mogen juist graag naar het werk gaan. Zij zijn zich bewust van hun eigen bijdrage aan het bedrijfssucces en weten dat ze hiervoor gewaardeerd worden.

 

Onze ervaring is dat (nog) niet alle directieleden en/of leidinggevenden dit in hun mensen zien. Sterker nog, zij zien vaak de keerzijde van de medaille. U kunt hier zelf verandering in aanbrengen. Om van ‘moeten werken’ naar ‘mogen werken te gaan’ zijn maar een paar stappen nodig. Weet dat uw mensen met veel meer plezier naar hun werk gaan als ze hun vaardigheden en talenten kunnen inzetten en gemotiveerd en vol zelfvertrouwen aan de slag kunnen gaan. Met andere woorden uw mensen hebben hun werkgeluk gevonden.Bevlogen medewerkers zorgen voor succesvolle bedrijfsresultaten en maken het verschil. Om succesvol te bouwen aan uw bedrijf, zult u succesvol moeten bouwen aan uw mensen. Hoe doet u dat? Xcdes heeft hiervoor een inspirerende oplossing: ‘Paspoort werkgeluk’.

 

Inspiratie- en bewustwordingsdag ‘Paspoort Werkgeluk’

Wij nemen uw mensen gedurende 1 dag mee op reis om met behulp van hun eigen kompas de routekaart te laten tekenen naar hun ontdekkingsreis naar ‘Werkgeluk’.  Aan het einde van de dag hebben uw mensen hun route uitgestippeld met doelen die het werken met hun hart en werken met passie en bezieling bevorderen. Waarbij het uitgangspunt is dat uw mensen de regie en verantwoordelijkheid voor hun eigen keuzes nemen. De dag begint met het onderzoeken van een ieders kerntalenten; wie ben ik in termen van aard, aanleg en innerlijke motivatie. Kort gezegd: ‘Waar kom ik iedere ochtend mijn bed voor uit?’. Daarna gaan we kijken hoe het met de mindset gesteld is en hoe er met anderen gecommuniceerd wordt. Immers het zijn vaak collega’s en klanten die een belangrijke factor zijn voor het hebben van werkplezier. Hier staat (zelf)vertrouwen in centraal. Vervolgens wordt er ingezoomd op de mentale en fysieke weerbaarheid. Hoe gaan uw mensen om met stress en tegenslagen en leren zij wat ze kunnen doen om hier beter mee om te gaan. Wanneer zij hun talenten kennen, weten wat hun eigen unieke identiteit is, duidelijk is wat voor impact zij hebben op anderen en hoe ze emotioneel en fysiek in hun kracht blijven staan, is de tijd rijp voor Personal Branding. Nadat deelnemers aan de slag zijn gegaan met de belangrijkste ingrediënten voor gelukkig werken wordt de dag besloten met een moment van bezinning en wordt het ‘Paspoort werkgeluk’ concreet voor uw mensen en het bedrijf.

 

Uw investering:
Xcdes biedt deze dag tijdelijk aan voor € 329,- per persoon voor minimaal 15 personen.
Hiervoor krijgen uw mensen 5 inspirerende workshops gegeven door bevlogen en energieke trainers. Met als resultaat een persoonlijk ontwikkelingsplan met concrete acties die leiden naar bevlogenheid en werkgeluk in de vorm van een paspoort. Wij bieden ook een aantal open inschrijvingsdagen voor individuele interesse:  https://www.xcdes.nl/paspoort-werkgel…pen-inschrijving/

 

Neem contact op via onderstaand formulier of bel de mensen van Xcdes

Wilt u ook bevlogen en betrokken mensen die energiek en vitaal met u samenwerken aan het succes van uw bedrijf. Vul dan onderstaand contactformulier in: