VERLIES STATUS AMBTENAAR LEEFT AMPER

VERLIES STATUS AMBTENAAR LEEFT AMPER

Bron: Binnenlands Bestuur, door: Esther Walstra

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is op tournee met bijeenkomsten om gemeenten te informeren over de gevolgen van de normalisatie, oftewel de afschaffing van de ambtenarenstatus. Die nieuwe wet zou in 2020 moeten ingaan.

Bewustwordingstournee VNG over normalisatie

Ambtenaren hadden altijd een aparte status om hen te beschermen tegen onder meer politieke willekeur. Eind vorig jaar is besloten de arbeidspositie met de rest van de beroepsbevolking gelijk te trekken. Volgens voorstanders van normalisering heeft afschaffing ervan nauwelijks nadelen, maar wel veel voordelen. Het zou makkelijker worden voor ambtenaren om over te stappen naar de marktsector en vice versa.

Ook zou het schrappen van de speciale positie leiden tot minder bureaucratie. Andere veranderingen zijn dat de bestuursrechtelijke regels rond bezwaar en beroep in ambtenarenzaken komen te vervallen en de regels voor het arbeidsvoorwaardenoverleg worden vervangen door het normale cao-recht. Hoewel 2020 nog ver weg is, adviseerde minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) al eerder om met een aantal zaken te beginnen met zogenoemde implementatieactiviteiten. Zoals de administratieve processen en de bijbehorende ict aan te passen.

Ook kunnen HR-medewerkers alvast worden bijgeschoold. Voor nieuwe medewerkers kan er alvast een modelarbeidsovereenkomst worden opgesteld. Naar verluidt zijn er nog niet veel vragen vanuit het ambtenarenapparaat van de gemeentelijke organisatie. ‘Het onderwerp speelt nog niet echt bij de ambtenaren’, stelt een woordvoerder van de gemeentelijke koepelorganisaie op basis van de eerste besloten bijeenkomsten.

‘Ze weten dat het nog eventjes duurt voordat de normalisatie ingevoerd is, dus het is nog geen urgent onderwerp op de werkvloer. Er zijn nog geen gemeenten die al volop bezig zijn met de overgang’, meent de woordvoerder, ‘maar er kan alvast wel wat voorwerk gedaan worden. Gemeenten kunnen hun eigen regelgeving bijvoorbeeld screenen en er kunnen alvast projectgroepen worden opgezet die de klus binnenkort gaan oppakken.’