Coach4You – Helpt kwetsbare kinderen door de brugklas

Daniëlla Karsijns: “Niet voor elk kind verloopt de overgang van de basisschool naar de brugklas gemakkelijk. Ouders kunnen zich grote zorgen maken of hun kind het wel gaat redden op de nieuwe school. Wanneer ook de leerkracht van groep 8 deze zorgen deelt, kan een beroep gedaan worden op het landelijke vrijwilligersproject Coach4you van Gilde Nederland. Deze landelijke organisatie stelt coaches beschikbaar aan leerlingen uit risicogroepen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken”

Zie website voor foto’s en filmpjes:

Klik hier